bilimteknoloji

Bulut Tabanlı Mühendislik

Simularge 2018 yılında, TÜBİTAK tarafından 1512 destek programı ile bulut tabanlı bir mühendislik platformunu geliştirmek için 150 000 TL hibe kazanmıştır. Şu anda çalışmaları halen devam eden projenin 2018 sonunda bitmesi hedeflenmektedir. Simulasyon ve analiz araçlarının küçükten büyüğe her işletmeye ulaşılabilir olmasını sağlayacak bu sistem ile ülkemize yeni başarılar kazandırılması hedeflenmiştir. İlk etapta, katı cisim mekaniği ve ısı transferi alanlarına odaklanacak olan sistem, zamanla daha kapsamlı fiziksel problemleri çözebilecek bir noktaya ulaşacaktır.