Dr. Erhan Turan

Erhan TURAN, 1980 İstanbul doğumludur. Almanca eğitim veren Cağaloğlu Anadolu Lisesi’ni 1998 yılında bitirip, aynı yıl Boğaziçi Üniversitesi Makine Mühendisliğine başlamıştır. 2004 yılında mezun olmadan önce, Almanya’da Bosch firmasında 6 aylık bir staj da yaparak endüstriyi tanımaya başlamıştır. Lisans programının bitimiyle, yine Boğaziçi Üniversitesinde doktora çalışmalarına başlamış, aynı zamanda araştırma görevlisi olarak devam etmeye hak kazanmıştır. Doktora çalışmaları sırasında, TÜBİTAK 2214 Yurt dışı araştırma bursu kapsamında, 2008 yılında, Almanya’nın Düsseldorf Üniversitesinde, çok fazlı akışlar ve açık kaynak kodlu CFD yazılımları üzerine araştırmalar yapmıştır. OpenFOAM ve Salome programları üzerinde uzman olmuştur. 2010 yılında, doktora tezini bitirilmesi ile aynı yıl İsviçre’nin ETH Zürich Üniversitesinin Bilgisayar Bilimleri bünyesine doktora sonrası çalışmalar yapmak üzere katılmıştır. Burada, AB 7. Çerçeve kapsamında başlamış olan VPHOP projesine dahil olup, İsviçre Milli Süperbilgisayar Merkezi’nde yüksek verimlilikte simülasyonlar yapmıştır. 2011-2013 yılları arasında, doktora çalışmalarına ek olarak, Çek Cumhuriyetinde, Geonics Enstitüsünde Jeomekanik konularında Ziyaretçi Eğitmen olarak görev almıştır. Yine aynı dönemde, Amerika’nın Sandina Milli Labaratuvarları tarafından geliştirilen Trilinos Kütüphanesinin ilk Avrupa kongresinde davetli konuşmacı olmuştur. 2013 yılında, yurda geri dönen Erhan Turan, General Electric (GE) Havacılık firmasında Lead CFD Engineer olarak göreve başlamıştır. 2014 yılında Advanced Lead görevine getirilen Erhan Turan, 2015 yılında Thermal Management Takım yöneticiliğine görevine soyunup, çoğunluğu doktoralı mühendislerden oluşan 12 kişilik bir takımı yönetmiştir. Yine aynı yıl, GE Havacılık Mühendislik Biriminin Amerika grubundan, “Global Engineering Excellence” ödülünü kazanmıştır. 2016 yılında ise, GE Havacılık “Chief Engineering Office” tarafından Tech Leader/ Senior Engineer rolüne layık görülüp 30 kişilik bir ekibin teknik liderliğine başlamıştır. Ayrıca bu şirkette, inovasyon ve katmanlı imalat teknolojilerinin GE Havacılık Türkiye kapsamında gelişimine de ek görev olarak katkıda bulunmaktadır. GE USA üzerinden Amerika Patent Ofisine resmi patent başvurusu da mevcuttur. Erhan Turan’ın, şu ana kadar uzmanlık alanında toplamda 10+ akademik yayını bulunmaktadır. Çeşitli ülkelerde katıldığı konferansların yanısıra, Liderlik ve Yöneticilik eğitimleri almıştır. Mart 2018’de GE Havacılık’tan ayrılan Erhan TURAN, şu an SIMULARGE’de CTO pozisyonunda çalışmaktadır.

Detaylı özgeçmiş için Linkedin’i ziyaret edebilirsiniz: www.linkedin.com/in/erhanturan/